Suchý biochemický analyzátor

 • Suchý biochemický analyzátor

  Suchý biochemický analyzátor

  ◆ Suchý biochemický analyzátor je prenosný suchý biochemický nástroj na kvantitatívnu analýzu.V spojení s podpornou testovacou kartou analyzátor využíva odrazovú fotometriu na dosiahnutie rýchlej a kvantitatívnej detekcie obsahu v krvi.

  Pracovný princíp:

  ◆ Suchá biochemická testovacia karta sa umiestni do testovacej konzoly analyzátora a vzorka krvi sa vloží do testovacej karty na reakciu.Optický systém analyzátora bude pôsobiť po zatvorení držiaka.Vzorka krvi je ožiarená špecifickou vlnovou dĺžkou a odrazené svetlo je zbierané zberným modulom na uskutočnenie fotoelektrickej konverzie, potom je obsah krvi analyzovaný jednotkou na spracovanie údajov.

  ◆ Suchý biochemický analyzátor s vysokou presnosťou a rýchlou detekciou, je stabilný vo výkone a ľahko sa používa.Je vhodný pre zdravotnícke zariadenia, najmä základné lekárske a zdravotnícke zariadenia, komunitnú kliniku, kliniky/pohotovostné oddelenie, krvnú stanicu, vozidlo na odber krvi, miestnosť na odber krvi, centrum starostlivosti o matky a deti a domáce použitie.